Organisatie en deelname aan toernooi(en)

Aanleiding:

Voor F.C. Oldemarkt is deelname aan toernooien en de organisatie van eigen toernooien belangrijk om de vereniging op een positieve manier te kunnen uitdragen in de regio. Heel veel initiatieven komen hiervoor jaarlijks binnen bij het bestuur om een eigen toernooi te organiseren of deel te nemen aan een toernooi van een andere vereniging. Om hierin één lijn te kunnen trekken met betrekking tot vergoedingen en voorwaarden heeft F.C. Oldemarkt hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen:

a) Organisatie toernooi:
- Wanneer toernooi uit naam van F.C. Oldemarkt wordt georganiseerd, dient de organisator lid te zijn van F.C. Oldemarkt.
- Deelname van minimaal één eigen team is verplicht.
- F.C. Oldemarkt stelt de prijzen (3 bekers) beschikbaar voor de organisatie van een toernooi, mits deze wordt gehouden in “Dalzicht” of op de eigen accommodatie en er minimaal 3 andere verenigingen deelnemen. Verder kan men geen aanspraak maken op een vergoeding.

b) Deelname aan toernooi:
- Voor deelname van een F.C. Oldemarkt team aan een toernooi, niet georganiseerd door of in samenwerking met F.C. Oldemarkt, kan men geen aanspraak maken op een vergoeding.

 

*Notitie:
Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor vorenstaand beleid eventueel aan te passen wanneer zij dit nodig acht.