Gebruik zaal Dalzicht en kunstgrasveld(en)

Aanleiding:

Voornamelijk in de in de winterperiode wanneer het trainingsveld van F.C. Oldemarkt door weersomstandigheden voor langere of onbepaalde tijd niet bespeelbaar is, op aangeven van de consul, wordt weleens uitgeweken naar de zaal of kunstgrasveld om te trainen of voor het houden van een oefenwedstrijd. Om duidelijkheid en een eenduidig beleid uit te zetten, geldend voor alle teams van F.C. Oldemarkt, aangaande de mogelijkheden en eventuele ondersteuning van de vereniging om deze periode te overbruggen heeft F.C. Oldemarkt de volgende richtlijnen hiervoor opgesteld.

Richtlijnen:

a) Zaal:
- De kosten voor het gebruik van de zaal komen volledig voor rekening van het desbetreffende team en kunnen niet gedeclareerd worden bij F.C. Oldemarkt. Het verschuldigde bedrag dient rechtstreeks en contant met de verhuurder te worden vereffend.
- F.C. Oldemarkt is met “Dalzicht” een tarief overeengekomen voor het gebruik van de zaal in de winterperiode, de kosten hiervan bedragen € 30,-- per uur.
- Het staat de teams vrij om hiervan gebruik te maken zo vaak men wil of nodig acht.
- Teams dienen zelf met “Dalzicht” te overleggen over de beschikbaarheid van de zaal en de gewenste tijd. Contactpersoon: Martijn Onstwedder, tel.nr.: 0561-450730.

b) Kunstgrasveld:
- De kosten voor het gebruik van het kunstgrasveld komen volledig voor rekening van het desbetreffende team en kunnen niet worden gedeclareerd bij F.C. Oldemarkt.
- Binnen de Gemeente Steenwijkerland zijn er bij twee verenigingen kunstgrasvelden waar tegen een gereduceerd tarief gebruik van gemaakt mag worden, te weten:

• d’ Olde Veste ‘54 (Steenwijk)
• VHK (Sint-Jansklooster)

- Reserveringen voor het gebruik van bovengenoemde velden dienen tijdig te worden ingediend bij de Gemeente Steenwijkerland. Contactpersoon: Grietje Boxum (afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling), tel.nr: 140521 of via grietje.boxum@steenwijkerland.nl
- Hierbij aangeven: aanvragende organisatie, datum, locatie, aantal velden en aantal dag(delen).
- Bovengenoemde verenigingen zijn verplicht andere verengingen uit de Gemeente Steenwijkerland van deze kunstgrasvelden gebruik te laten maken wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om op de reguliere velden te kunnen trainen.
- De tarieven voor gebruik van bovengenoemde kunstgrasvelden bedragen € 45,-- per dagdeel of € 80,-- per dag.
- Wanneer de kunstgrasvereniging (eventueel) een financiële bijdrage vraagt inzake ’t gebruik van bijvb; gas, water en licht dan dient dit verschuldigde bedrag rechtstreeks en contant met de kunstgrasvereniging te worden vereffend.
- Gemaakte huurkosten worden door F.C. Oldemarkt met betreffende kunstgrasverenging verrekend (via een factuur van de Gemeente Steenwijkerland) en worden 1 op 1 aan het desbetreffende team doorbelast (via de leider)!
- Wanneer de Gemeente Steenwijkerland of bovengenoemde verenigingen hier niet aan mee willen werken of geen mogelijkheden aanbieden voor het gebruik, dient men contact op te nemen met het bestuur van F.C. Oldemarkt.