Wat te doen als wedstrijd niet doorgaat?


We onderscheiden:

1. Algehele Landelijke afgelasting (geldend voor zowel uit- als thuiswedstrijden).
2. Afgelasting District Noord (geldend voor zowel uit- als thuiswedstrijden).
3. Door F.C. Oldemarkt afgelast (geldend voor thuiswedstrijden).
4. Door tegenstander afgelast (alleen bij uitwedstrijden).
5. Niet doorgaan v/e wedstrijd (om evt. andere redenen).

Kijk altijd eerst zélf op teletekstpagina 603 of er een Landelijke of een District Noord afgelasting is! Als dat zo is krijg je nl. géén bericht van de WJ of WS!

A- of B-Categorie? →(A-cat.: = 1e- & 2e-elftal, B-cat. = de rest van onze teams)! Let op: Wanneer er sprake is van een ALGEHELE- of DISTRICT NOORD- afgelasting dan wel een complete F.C.O.-SPORTPARK-afgelasting → dán informeert de WJ/WS de kantinecommissie zélf al hieromtrent en zet hiervan z.s.m. een bericht op het gastenboek van de clubwebsite.

Werkwijze/taakverdeling bij thuiswedstrijden

De Consul:
Bij de Jeugd;
- De consul informeert de wedstrijdsecretaris jeugd én de kantinekasbeheerder.
Bij de Senioren;
- De consul informeert de wedstrijdsecretaris senioren, tegenpartij, leider, kantinekasbeheerder, de (evt. aangestelde) KNVB-scheidsrechter (niet de verenigingsscheidsrechter, dat doet de leider nl. zelf)! Daarnaast (wanneer nodig) de lokale omroepmedewerker, de lijnentrekker én de vlaggenophanger!
 
De WJ: (= Wedstrijdsecretaris Jeugd)
- De WJ informeert ‘t bestuur, leider én tegenpartij.
- De WJ zet hiervan z.s.m. een bericht op ’t gastenboek van de clubwebsite.
- De WJ informeert evt. zélf ook al de kantinecommissie (bij Algehele, Noord of complete F.C.O.-sportpark-afgelasting).
 
De WS: (= Wedstrijdsecretaris Senioren)
- De WS informeert ’t bestuur en leider. - De WS zet hiervan z.s.m. een bericht op ’t gastenboek van de clubwebsite.
- De WS informeert (evt.) óók de tegenpartij (wanneer ’t niet doorgaan v/e wedstrijd aan F.C.O. zelf ligt)! - De WS informeert evt. zélf ook al de kantinecommissie (bij Algehele, Noord of complete F.C.O.-sportpark-afgelasting).
 
De leider:
- De leider informeert spelers, + (evt.) ouders en/of andere bij het team betrokken personen!
- De leider belt zélf de eigen verenigingsscheidsrechter af!
- De leider informeert de kantinecommissie (behalve bij complete F.C.O.-sportpark-afgelasting → dan doet de WJ/WS dat)!

Belangrijk
: Leiders moeten op hun beurt bij evt. afwezigheid van hun zijde zorgen voor een plaatsvervanger! Deze plaatsvervanger vervult dan uiteraard op zijn/haar beurt de rol + bijbehorende taken van de “leider”!

Werkwijze/taakverdeling bij uitwedstrijden

De WJ/WS:
- De WJ/WS informeert de leider.
- De WJ/WS informeert (evt.) óók de tegenpartij (wanneer ’t niet doorgaan v/e wedstrijd aan F.C.O. zelf ligt)!
 

Opm.: Wij zijn hierbij uiteraard afhankelijk “of” en tevens hoe “goed” en hoe “snel” de tegenpartij ons informeert! In sommige gevallen neemt de tegenpartij rechtstreeks contact opneemt met een leider, coördinator van F.C.O. → daarmee vervalt dan vanzelfsprekend onze informatieverstrekking!

De leider:

 - De leider informeert spelers, + (evt.) ouders en/of andere bij het team betrokken personen!

 

*Notitie: Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor vorenstaand beleid eventueel aan te passen wanneer zij dit nodig acht.